šlepsėti

šlepsėti
šlepsė́ti, šlèpsi (šlèpsia), -ė́jo intr. Š 1. Rtr, , NdŽ, , GrvT32, Dkš, Alk, Plv, Al, Lp, Sdk pamažu eiti basam ar apsiavus minkšta avalyne, velkant kojas: Šlèpsi po stubą su čempėm Prn. Kurgi šlepsì teip vėlai? Sv. Aš einu, savo žingsnius girdžiu i klausau, a niekas nèšlepsia iš paskui Jrb. Visi tik nutilo, nebèšlepsi niekas Pnd. Tokis purvynėlis, kap bus ir šlepsė́t Nmn. Tu jauna šlepsi kasdien vyžuota, o aš bernytis trept čebatuotas LTR(Sn)., Kb sukelti duslų garsą smukinėjant apavui, velkant kojas: Vyžai netrepsi, ale tik šlèpsi Jz. Per slenkstį ejo [našlys] ir susturėjo. Per trobą ejo, vyžai šlepsėjo LTR(Švn). 2. , NdŽ, Dglš, Knv negražiai, čepsint valgyti ar ėsti, vatuloti, vobuloti: Dantų nėr, tai šlèpsi šlèpsi Vrn. Kiaulė kad ryja, net šlèpsi Dgl. 3. krintant, atsitrenkiant sukelti duslų garsą: Varlės kaip kultuvės tik šlèpsi Slk. Kad ėmė uodegom šlepsė́t [palšos] po bučių, ažpylė akis, nematau, kur eit Ob. | Kulkos šlepsėjo vis arčiau . 4. Ėr kalbėti (ppr. lenkiškai): Močia, būdavo, atvažiuoja, tai abudu ir šlèpsi lenkiškai Dkk. \ šlepsėti; apšlepsėti; atšlepsėti; įšlepsėti; iššlepsėti; nušlepsėti; pašlepsėti; prašlepsėti; prišlepsėti; sušlepsėti; užšlepsėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • šlepšėti — šlepšėti, šlèpši, ėjo Bgt žr. šlepsėti 1: Klausyk, kas čia šlèpši? Mrj. ║ Per dvarą ejo, vyžai šlepšėjo LMD(Pns) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlepsėti — vksm. Už sienos šlepsėjo žiñgsniai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įšlepsėti — įšlepsėti, į̃šlepsi, ėjo intr. 1. Ser, KŽ šlepsint įeiti: Kurgi čia dabar purvinom vyžom įšlepsėjai? Š. Iš priemenės įšlepsėjo Stasys J.Paukš. 2. refl. Š, KŽ įsismaginti, įsileisti šlepsėti. šlepsėti; apšlepsėti; atšlepsėti; įšlepsėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšlepsėti — apšlepsėti, àpšlepsi, ėjo tr. Š, KŽ šlepsint apeiti. šlepsėti; apšlepsėti; atšlepsėti; įšlepsėti; iššlepsėti; nušlepsėti; pašlepsėti; prašlepsėti; prišlepsėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšlepsėti — atšlepsėti, àtšlepsi, ėjo intr. Š, KŽ, Srd, Lkš, Dkš, Vdn, Ds šlepsint ateiti: Girdžiu – àtšlepsi į kluoną Žal. Tiesiai, par pieveles, ir nepamačiau, kaip atšlepsėjau Dbk. šlepsėti; apšlepsėti; atšlepsėti; įšlepsėti; iššlepsėti; nušlepsėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gležinti — glẽžinti, ina, ino intr. K.Būg eiti, šlepsėti (per purvą): Kad purvuota, glẽžina keleivis, t. y. eĩna per purvus J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššlepsėti — iššlepsėti, ìššlepsi, ėjo intr. Š, KŽ, Vj šlepsint išeiti: Nesavom kojom iššlepsėjo į vėsų kiemą rš. šlepsėti; apšlepsėti; atšlepsėti; įšlepsėti; iššlepsėti; nušlepsėti; pašlepsėti; prašlepsėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klašnoti — klašnoti, oja, ojo intr. šlepsėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klepsėti — klepsėti, klèpsi (klèpsia), ėjo 1. intr. Ldk išduoti tam tikrą garsą smukinėjant, klibant: Arklio padkava klèpsia Vb. Jau kada padkava klèpsi, baigs pamesti arklys Paį. Kai bateliai klèpsi, tai ir kojinės greičiau kiūra Grž. Per dvarelį ėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliuompsėti — kliuompsėti, kliuompsi, ėjo intr. šlepsėti, smukčioti (apie didelius batus): Tokie dideli burlečiai, net ant kojų kliuompsi Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”